Сухопътен транспорт

От кашон до извънгабаритен товар – всяка пратка е еднакво важна за нас!

Услуги:

– покритие на цяла Европа

– експресни доставки

– оптимизация на Вашите разходи чрез групиране на пратки

– широк обхват от превозни средства в зависимост от Вашите изисквания

– превоз на специализирана техника,  извънгабаритни и опасни товари