Складова логистика

Ние създадохме логистичен център „СТАРС“, за да затворим веригата на доставки и да предложим на нашите клиенти пълна гама от логистични услуги. Разполагаме със закрити охраняеми складови площи за дългосрочно и краткосрочно складиране. Капацитетът и подемната техника предполагат складиране на различни видове товари. Отговорността и отношението са нашата гаранция за безпроблемното и сигурно съхранение и доставка от и до Вашия краен клиент.

Обхват на услуги:

  • временно и постоянно складиране
  • товаро-разтоварна дейност
  • транзитни операции и обслужване
  • крос докинг
  • вземане и доставка от врата до врата
  • палетизиране, етикиране и фолиране
  • сортиране, опаковане и преопаковане
  • пълно застрахователно покритие